Celebrating Birthday

Shah Satnam Ji Girls School celebrating 51st bday of Saint Dr. MSG by doing Tree Plantation in School Ground.