RESULT OF CLASS 12th, SESSION 2018-19

S.N Roll No Name Sub1 Marks Sub 2 Marks Sub 3 Marks Sub 4 Marks Sub 5 Marks Sub 6 Marks Total %age
1 17690731 JIGYASHA 301 95 302 98 28 90 48 98 35 100 29 98 489 97.8
2 17690744 VISHU 301 95 302 98 28 94 48 97 35 100 29 98 488 97.6
3 17690720 ANSHDEEP KAUR 301 95 104 96 28 85 48 99 35 98 29 97 485 97
4 17690697 TANISHA 301 93 302 98 41 89 48 99 35 100 30 93 483 96.6
5 17690719 ISHA TANEJA 301 95 302 96 28 87 48 94 35 100 29 97 482 96.4
6 17690611 SANJANA RANI 301 96 42 95 43 84 44 98 34 93 48 99 481 96.2
7 17690718 SAMREET 301 85 302 96 28 94 48 99 35 98 30 94 481 96.2
8 17690727 PAYAL 301 90 302 96 28 91 48 97 35 100 29 97 481 96.2
9 17690687 ADITI GARG 301 98 55 94 30 88 54 96 34 94 48 96 478 95.6
10 17690628 JASMEEN KAUR 301 96 42 95 43 84 44 97 34 91 48 98 477 95.4
11 17690701 DEEPTI 301 93 302 96 41 95 48 93 35 100 30 88 477 95.4
12 17690741 SARVMISHTHA 301 85 302 95 28 98 48 88 35 100 29 96 477 95.4
13 17690710 RUPINDER KAUR 301 91 104 96 28 91 48 96 35 100 30 92 475 95
14 17690703 AMAN 301 91 302 94 41 95 48 98 35 96 30 91 474 94.8
15 17690639 PRIYANKA 301 96 42 95 43 87 41 95 34 90 48 97 473 94.6
16 17690724 SIMRAN 301 89 302 94 28 89 48 95 35 100 29 95 473 94.6
17 17690696 AMISHA 301 95 302 94 41 79 48 90 35 99 29 94 472 94.4
18 17690620 PARGATI 301 91 42 93 43 86 44 95 34 95 48 97 471 94.2
19 17690638 DIYA 301 91 42 95 43 94 41 95 34 92 48 95 471 94.2
20 17690698 TAMANNA 301 93 302 96 41 85 48 96 35 100 30 84 470 94
21 17690615 SUNITA RANI 301 95 42 91 43 85 44 95 34 92 48 95 468 93.6
22 17690743 JYOTI RANI 301 76 104 92 28 90 48 94 35 98 29 94 468 93.6
23 17690694 KHUSHMAN KAUR 301 86 104 92 28 86 48 93 35 100 29 94 465 93
24 17690636 ANJALI CHOUDHARY 301 93 42 93 43 79 41 95 34 91 48 91 463 92.6
25 17690649 SHIVANI 301 93 42 90 43 79 41 92 34 90 48 98 463 92.6
26 17690681 KHUSHI 301 95 55 91 30 79 54 93 34 91 48 93 463 92.6
27 17690692 SIMRANJEET KAUR 301 86 104 94 28 95 48 89 35 99 30 64 463 92.6
28 17690705 AMANPREET KAUR 301 80 104 92 28 89 48 89 35 100 29 93 463 92.6
29 17690740 MANISHA 301 91 302 91 28 86 48 93 35 96 29 92 463 92.6
30 17690754 AMANDEEP KAUR(Arts) 301 90 104 94 30 88 28 89 35 100 48 90 463 92.6
31 17690654 AISHWARYA 301 95 55 95 30 88 54 93 34 91 41 52 462 92.4
32 17690665 ANMOL 301 91 55 76 30 93 54 94 34 85 48 99 462 92.4
33 17690666 POOJA 301 98 55 96 30 85 54 93 34 90 41 73 462 92.4
34 17690723 SIMRAN 301 85 302 90 28 93 48 91 35 96 29 92 462 92.4
35 17690755 ANAMIKA 301 85 302 92 29 93 41 80 35 100 48 92 462 92.4
36 17690729 RINKU 301 77 302 90 28 95 48 86 35 98 29 92 461 92.2
37 17690728 MALKEET KAUR 301 84 104 90 28 87 48 92 35 98 29 92 459 91.8
38 17690608 SALONI 301 90 42 84 43 75 44 95 34 92 48 96 457 91.4
39 17690733 NANDINI KHURANA 301 76 302 90 28 89 48 86 35 100 29 92 457 91.4
40 17690644 MAHAK 301 87 42 89 43 71 41 95 34 95 48 90 456 91.2
41 17690659 GURPREET 301 91 55 74 30 93 54 92 34 86 48 94 456 91.2
42 17690702 POOJA 301 94 302 92 41 56 48 87 35 99 30 83 455 91
43 17690678 DEEP KIRAN KAUR 301 94 55 80 30 83 54 91 34 90 48 96 454 90.8
44 17690734 SHABNAM 301 84 302 90 28 84 48 88 35 100 29 92 454 90.8
45 17690632 VINAYDEEP KAUR 301 89 42 81 43 71 44 95 34 89 48 98 452 90.4
46 17690739 SUKHMANPREET KAUR 301 68 104 89 28 79 48 93 35 99 29 92 452 90.4
47 17690618 JASHANPREET KAUR 301 93 42 77 43 72 44 95 34 92 48 94 451 90.2
48 17690711 BALDEEP KAUR 301 85 104 91 28 88 48 86 35 100 30 86 451 90.2
49 17690610 ANSH 301 83 42 88 43 82 44 95 34 91 48 93 450 90
50 17690660 AASHITA 301 98 55 90 30 84 54 91 34 87 41 62 450 90
51 17690672 ANAMIKA 301 95 55 91 30 85 54 90 34 88 41 60 449 89.8
52 17690641 RAMANDEEP KAUR 301 94 42 91 43 75 41 81 34 91 48 91 448 89.6
53 17690750 RICHA NIRANIA 301 91 302 89 28 79 48 71 35 99 29 90 448 89.6
54 17690642 NIPAKSHI SHARMA 301 88 42 88 43 71 41 90 34 92 48 89 447 89.4
55 17690643 POOJA 301 86 42 87 43 87 41 80 34 95 48 92 447 89.4
56 17690663 MUSKAN 301 95 55 95 30 81 54 90 34 86 41 64 447 89.4
57 17690742 RITIKA 301 88 302 87 28 88 48 85 35 95 29 89 447 89.4
58 17690730 PARUL 301 76 302 87 28 86 48 87 35 96 29 90 446 89.2
59 17690627 SANJANA 301 95 42 74 43 69 44 95 34 88 48 93 445 89
60 17690679 VANSHIKA 301 91 55 75 30 83 54 88 34 91 48 90 443 88.6
61 17690612 KIRAN 301 93 42 62 43 77 44 94 34 84 48 93 441 88.2
62 17690613 AVNEEK KAUR 301 92 42 78 43 78 44 93 34 86 48 92 441 88.2
63 17690631 POOJA 301 84 42 80 43 70 44 87 34 94 48 96 441 88.2
64 17690721 KANCHAN 301 82 104 87 28 85 48 78 35 97 29 90 441 88.2
65 17690722 GURPREET 301 85 302 86 28 84 48 89 35 94 29 87 441 88.2
66 17690658 SHAMANPREET KAUR 301 90 55 90 30 81 54 87 34 92 41 81 440 88
67 17690667 SMILE 301 89 55 79 30 68 54 87 34 92 48 93 440 88
68 17690682 RAMANDEEP KAUR 301 93 55 77 30 77 54 87 34 89 48 94 440 88
69 17690630 MANPREET SHARMA 301 90 42 70 43 68 44 89 34 92 48 95 436 87.2
70 17690637 SAMANJEET KAUR 301 87 42 86 43 78 41 69 34 92 48 93 436 87.2
71 17690712 KHUSHMEET KAUR 301 79 104 86 28 91 48 84 35 94 30 72 434 86.8
72 17690717 NAVJOT KAUR 301 90 302 86 28 86 48 81 35 91 30 61 434 86.8
73 17690745 RITIKA 301 86 302 86 28 77 48 81 35 94 29 87 434 86.8
74 17690756 PARNEET KAUR 301 80 104 88 28 80 29 88 35 98 48 67 434 86.8
75 17690680 SIMRAN 301 81 55 95 30 74 54 88 34 80 48 88 432 86.4
76 17690683 HARMANDEEP 301 91 55 76 30 71 54 88 34 83 48 94 432 86.4
77 17690616 RENU 301 95 42 73 43 69 44 81 34 93 48 87 429 85.8
78 17690735 RAVEENA 301 78 302 84 28 83 48 72 35 97 29 87 429 85.8
79 17690633 PRIYANKA 301 89 42 81 43 68 41 82 34 87 48 89 428 85.6
80 17690693 SHAFFY 301 85 302 85 28 74 48 69 35 97 29 86 427 85.4
81 17690626 KHUSHVEER KAUR 301 83 42 80 43 73 44 93 34 84 48 86 426 85.2
82 17690657 SANIYA 301 95 55 72 30 85 54 84 34 90 41 58 426 85.2
83 17690746 GURPREET INSAN 301 87 302 82 28 79 48 78 35 93 29 85 426 85.2
84 17690617 JASMEEN 301 84 42 77 43 70 44 86 34 83 48 94 424 84.8
85 17690684 KHUSHDEEP DHILLON 301 90 55 71 30 64 54 85 34 84 48 94 424 84.8
86 17690647 KOMALPREET 301 85 42 83 43 69 41 62 34 93 48 92 422 84.4
87 17690650 NAINA SINGH RATHORE 301 89 42 83 43 75 41 81 34 86 48 83 422 84.4
88 17690685 ISHITA ARORA 301 83 55 65 30 74 54 83 34 90 48 91 421 84.2
89 17690648 NEHA 301 89 42 82 43 67 41 70 34 87 48 92 420 84
90 17690752 SHALINI (Commerce) 301 82 55 84 54 83 30 82 34 89 41 45 420 84
91 17690708 SARIKA 301 81 104 80 28 86 48 62 35 89 29 82 418 83.6
92 17690661 TAMANNA RANI 301 85 55 72 30 64 54 82 34 86 48 92 417 83.4
93 17690686 TARANJOT KAUR 301 86 55 71 30 71 54 82 34 89 48 89 417 83.4
94 17690704 MONIKA 301 81 302 82 41 65 48 71 35 99 29 84 417 83.4
95 17690646 RASANDEEP KAUR 301 83 42 80 43 72 41 66 34 91 48 90 416 83.2
96 17690707 SANJANA 301 73 302 83 28 86 48 79 35 95 30 52 416 83.2
97 17690655 SAVI NARULA 301 80 55 93 30 72 54 81 34 89 41 57 415 83
98 17690609 ANJU 301 86 42 76 43 71 44 73 34 85 48 94 414 82.8
99 17690652 ISHA 301 87 42 81 43 63 41 63 34 95 48 87 413 82.6
100 17690753 KHUSHBU 301 89 55 77 30 77 54 82 34 88 48 76 413 82.6
101 17690695 PRIYA 301 69 302 81 28 81 48 58 35 96 29 83 410 82
102 17690656 RUHI 301 80 55 64 30 74 54 81 34 83 48 90 408 81.6
103 17690726 SHIV RANJANI 301 82 302 78 28 75 48 74 34 92 29 81 408 81.6
104 17690619 TAMANNA 301 80 42 69 43 74 44 80 34 83 48 90 407 81.4
105 17690691 KANIKA 301 83 302 84 28 68 48 77 35 94 30 63 406 81.2
106 17690709 ARSHDEEP KAUR 301 73 104 85 41 62 48 86 35 100 30 61 406 81.2
107 17690732 GAGANDEEP KAUR 301 75 302 80 28 76 48 66 35 93 29 82 406 81.2
108 17690749 RUKESH 301 64 302 79 28 73 48 74 35 98 29 82 406 81.2
109 17690635 SALONI 301 90 42 78 43 66 41 44 34 79 48 92 405 81
110 17690689 NAVJOT 301 83 55 60 30 71 54 79 34 84 48 88 405 81
111 17690700 DISHIKA ARORA 301 84 302 85 41 55 48 77 35 99 30 59 404 80.8
112 17690629 JASPREET 301 85 42 71 43 69 44 78 34 84 48 85 403 80.6
113 17690713 KULVEER KAUR 301 66 302 79 41 51 48 80 35 97 29 81 403 80.6
114 17690614 PRIYA 301 82 42 77 43 57 44 70 34 84 48 88 401 80.2
115 17690737 KUNTI 301 76 302 77 28 75 48 82 35 87 29 79 401 80.2
116 17690621 MEHAKPREET KAUR 301 92 42 69 43 62 44 76 34 88 48 75 400 80
117 17690622 AMANDEEP 301 76 42 69 43 62 44 73 34 93 48 89 400 80
118 17690623 SHIFA 301 84 42 71 43 62 44 78 34 86 48 81 400 80
119 17690670 ANKUSH 301 84 55 75 30 57 54 77 34 88 48 75 399 79.8
120 17690688 KOMAL 301 70 55 68 30 62 54 77 34 88 48 94 397 79.4
121 17690645 NISHTHA 301 91 42 61 43 61 41 65 34 92 48 85 394 78.8
122 17690751 HARMANDEEP KAUR 301 74 104 75 28 76 48 67 35 89 29 78 392 78.4
123 17690677 HUSANDEEP 301 80 55 64 30 67 54 77 34 81 48 85 390 78
124 17690625 BHAWNA KAMBOJ 301 76 42 77 43 67 44 74 34 84 48 76 387 77.4
125 17690651 JUHI 301 76 42 69 43 71 41 71 34 87 48 79 384 76.8
126 17690624 BHAWANTIKA 301 86 42 68 43 62 44 57 34 89 48 77 382 76.4
127 17690674 MANISHA 301 66 55 77 30 66 54 75 34 80 48 84 382 76.4
128 17690738 SIMRAN ARORA 301 68 104 73 28 73 48 66 35 91 29 74 379 75.8
129 17690673 HARMAN 301 85 55 60 30 62 54 74 34 83 48 74 378 75.6
130 17690671 KASHISH 301 88 55 65 30 60 54 72 34 85 48 67 377 75.4
131 17690706 PRIYANKA 301 68 104 77 41 59 48 70 35 100 30 58 374 74.8
132 17690716 GAGANDEEP KAUR 301 74 104 74 28 64 48 70 35 92 30 56 374 74.8
133 17690714 RISHU 301 80 302 74 28 69 48 58 35 89 30 60 372 74.4
134 17690725 KAVALPREET KAUR 301 65 302 70 28 74 48 56 35 87 29 73 369 73.8
135 17690669 RINKI 301 76 55 59 30 50 54 70 34 85 48 78 368 73.6
136 17690736 JASLEEL 301 59 104 70 28 74 48 55 35 91 29 74 368 73.6
137 17690690 SWATI RAI 301 79 55 49 30 51 54 71 34 84 48 80 365 73
138 17690699 SIMRAN INSAN 301 57 302 71 28 73 48 53 35 89 29 72 362 72.4
139 17690640 ANUJ 301 78 42 60 43 52 41 62 34 81 48 78 359 71.8
140 17690675 ADITI SHARMA 301 83 55 44 30 58 54 68 34 81 48 69 359 71.8
141 17690676 KOMAL 301 79 55 56 30 58 54 71 48 77 34 74 359 71.8
142 17690747 KOMAL 301 60 302 68 28 51 48 63 35 93 29 71 355 71
143 17690653 DISHA INSAN 301 64 55 43 30 58 54 66 34 81 48 76 345 69
144 17690715 AVANTIKA SHARMA 301 66 104 72 41 44 48 66 35 96 30 45 345 69
145 17690634 GURSEERAT KAUR 301 70 42 66 43 52 41 58 34 78 48 69 341 68.2
146 17690662 ANJALI 301 63 55 49 30 48 54 65 34 85 48 71 333 66.6
147 17690748 AMANDEEP 301 61 302 72 28 67 29 75 35 91 48 030 F 305 61
148 17690664 SAREENA 301 71 55 44 30 48 54 55 34 77 48 53 304 60.8
149 17690668 MEENAKSHI 301 64 55 56 30 47 54 57 34 79 41 39 303 60.6

RESULT OF CLASS 12th, SESSION 2018-19

%age wise  result
1 2690117 SNEHA 98.4
2 2690044 AKSHITA 97.4
3 2690123 NISHA RANI 96.6
4 2690040 PRIYANKA 96.4
5 2690114 DEEPIKA RANI 96.2
6 2690031 AKSHDEEP KAUR 96
7 2690021 JASVEEN 95.4
8 2690104 NAVJOT 94.8
9 2690038 GUNJAN 93.6
10 2690029 SUGANDH 93.4
11 2690109 GEETIKA 93.4
12 2690105 HUSANPREET 93.2
13 2690001 ANSHU 93
14 2690110 GURPREET 92.4
15 2690115 MEENAKSHI 92.4
16 2690028 NANCY 92.2
17 2690116 DIKSHA 92.2
18 2690113 CHETTANPREET KAUR 92
19 2690111 ASHA RANI 91.8
20 2690084 CHEETAKSHI 91.6
21 2690129 ASHA RANI 91.4
22 2690121 PAYAL NAGPAL 91.2
23 2690125 ARSHDEEP KAUR 90.8
24 2690058 ANKITA 90.6
25 2690047 SIMRAN YADAV 90.4
26 2690097 PAYAL WALIA 90.4
27 2690020 SURANSHU 90.2
1 2690061 VAISHALI 89.8
2 2690045 KRITIKA 89.6
3 2690075 SIMRAN KAUR 89.6
4 2690140 ARCHANA 89.4
5 2690128 PRIYA 89
6 2690055 SURBHI RANI 88.8
7 2690064 ANISHA MEHTA 88.6
8 2690135 AMILYA 88.4
9 2690039 MEHAKPREET 88.2
10 2690094 JASHANDEEP 88.2
11 2690014 KHUSHVEER KAUR GIL 87.8
12 2690035 ANMOL 87.6
13 2690048 MEHAK 87.6
14 2690099 PARSI INSAN 87.2
15 2690095 CHITRANGNA BRACH 87
16 2690119 RISHIKA 87
17 2690089 MANEETA RANI 86.8
18 2690106 KASHISH 86.4
19 2690122 SAVIYA 86.4
20 2690131 ASHA 86.4
21 2690093 MISTHI 86.2
22 2690034 MANISHA RANI 86
23 2690041 PRIYANKA 86
24 2690053 MANPREET KAUR 85.8
25 2690054 MANSI SHARMA 85.6
26 2690080 PAWNEET KAUR 85.6
27 2690127 PAVITRA 85.2
28 2689996 PRIYANKA 85
29 2689998 DIPTI 84.8
30 2690000 TAMANNA 84.8
31 2690010 LOVEPREET KAUR 84.8
32 2690107 DIKSHA 84.8
33 2690112 NAVNEET KAUR 84.8
34 2690062 ADITI 84.6
35 2690092 ANMOLPREET KAUR 84.6
36 2690134 SILVIA 84.4
37 2690051 HARJINDER KAUR 84.2
38 2690073 KHUSHPREET 84.2
39 2690037 JANVI 84
40 2815176 ARCHANA 84
41 2690063 KOMAL 83.6
42 2690071 LOVEJOT KAUR 83.6
43 2690074 SOMYA 83.4
44 2690043 RUBAL GODARA 83.2
45 2690090 PREETI 83
46 2690143 KASHISH 83
47 2690007 RAMANDEEP KAUR 82.8
48 2690049 NITIKA DEVI 82.8
49 2690024 MANISHA 82.6
50 2690046 KASHISH MEHTA 82.6
51 2690060 CHETNA SHARMA 82.6
52 2690067 SUNAINA 82.2
53 2690101 GERMANJEET KAUR 82.2
54 2690025 RIMPY 82
55 2690036 ARTHPREET KAUR 82
56 2690096 ANCHAL 82
57 2690003 MEENAKSHI 81.6
58 2690091 ALISHA 81.6
59 2690019 PRERNA 81.4
60 2690032 BISHANDEEP KAUR 81.4
61 2690002 ANNU TANWAR 81
62 2690100 REHMAT 80.6
63 2690068 RAKHI 80.4
64 2690102 ARSHDEEP KAUR SAND 80.4
65 2690065 SARBJEET KAUR 80.2
66 2690023 HARVIR KAUR 80
67 2690126 HARLEEN 80
1 2690022 GURDARSHAN KAUR 79.8
2 2690124 JASPREET KAUR 79.6
3 2689997 RIYA 79.4
4 2690076 CHARUL SAINI 79.2
5 2690016 KHUSHDEEP KAUR 79
6 2690078 SUNPREET KAUR 78.8
7 2690108 ARZOO 78.8
8 2690015 SHARMILA 78.4
9 2690081 NEHA 78.2
10 2690012 TAMANNA LOYAL 78
11 2690008 NAVDEEP 77.8
12 2690004 PREETINDER KAUR 77
13 2690120 DIYA 76.8
14 2690088 SUNAINA 76.4
15 2690011 NAVNEET KAUR 75.8
16 2689999 JASMEEN KAUR 75.4
17 2690026 ANMOLPREET 75.4
18 2690132 AMANPREET 75.4
19 2690027 RITU RANI 75.2
20 2690006 GURPREET 75
21 2690085 BHARTI 75
1 2690005 POOJA 74.6
2 2690033 TANYA 74.6
3 2690118 NAVJOT KAUR 74.6
4 2690018 DIMPLE BHAMA 74.4
5 2690050 NAVINA 74.2
6 2690070 SHIKSHA 74.2
7 2690098 KANAK ARORA 73.6
8 2690013 KANVLESHWARY SINGH 73.4
9 2690066 JASHANPREET KAUR 73.4
10 2690137 BHAWNA RATHORE 72.8
11 2690138 PUNEET 72.6
12 2690139 KHUSHDEEP KAUR 72.6
13 2690069 HIMANI BISHNOI 72.4
14 2690030 RISHU 72.2
15 2690009 TANISHA 71.6
16 2690017 MALIKA 71.6
17 2690052 GAYATRI YADAV 71.6
18 2690087 RANJANA 68.2
19 2690133 DIKSHA BHARTI 68.2
20 2690042 MEHAKDEEP 67
21 2690056 SWATI 67
22 2690072 SAPNA 66.8
23 2690079 DIMPLE 66.8
24 2690142 SONIA ARORA 66.8
25 2690103 PULKIT 66.6
26 2690057 PRACHI 65.6
27 2690082 ANJALI 65.6
28 2690059 PREETI 63.8
29 2690077 NEHA KUMARI 63.8
30 2690086 MITALI 63.6
31 2690136 ISHITA 62.4
32 2690130 AMANDEEP KAUR 59.4
33 2690083 GAGANDEEP KAUR 55.8
2690141 NAVEEN 0

RESULT OF CLASS 12th, SESSION 2017-18

S.N Roll No Name Percentage
1 2686648 TUSHIKA 97.4
2 2686726 RUCHIKA 96.6
3 2686660 MUSKAN 96.4
4 2686675 ARPANJOT 96.2
5 2686617 TANISHA 96
6 2686665 DIVYA 95.8
7 2686658 HARJEET KAUR 95.4
8 2686656 ASHIMA 94.8
9 2686568 DILMANPREET 94.6
10 2686644 ADITI 94.4
11 2686663 NANDINI 94.4
12 2686750 KIRAN 94
13 2686645 RASHI 93.8
14 2686650 RASHU 93.8
15 2686705 LIZA GODARA 93.8
16 2686668 RAVNEET KAUR 93.2
17 2686582 ENA NEHRA 92.8
18 2686643 AKSHIKA 92.8
19 2686569 KHUSHBOO 92.4
20 2686577 ANNU 92.4
21 2686690 SIMRANPREET SIDHU 92.2
22 2686695 KIMRANDEEP KAUR 92.2
23 2686697 RIYA GARG 92
24 2686734 SIMRAN 92
25 2686687 KIRAN 91.8
26 2686576 ISHA 91.6
27 2686652 SIMRAN SANEJA 91.6
28 2686581 DEEPANSHI 91.2
29 2686583 NEHA 91.2
30 2686642 ANCHAL SINGLA 91.2
31 2686589 RAVNEET KAUR 91
32 2686706 JASPREET KAUR 91
33 2686719 ISHA MEHTA 91
34 2686714 NEHA 90.8
35 2686608 NEHA MEHTA 90.6
36 2686595 RITIKA 90.2
37 2686673 AKASHDEEP 90.2
38 2686646 MOHIT 90
39 2686720 SIMRAN 90
40 2686679 SHAHI 89.8
41 2686655 SHAGUN 89.2
42 2686613 ARSHPREET KAUR 89
43 2686724 GURKIRAN 89
44 2686686 ANUSHKA CHOUDHARY 88.8
45 2686611 NAVJOT KAUR 88.6
46 2686633 EKTA 88.6
47 2686570 ANU 88.4
48 2686698 KARMDEEP INSAN 88.2
49 2686621 AMANJOT KAUR 88
50 2686764 GURMANDEEP 88
51 2686676 SIMRAN 87.8
52 2686752 PRIYANKA HANS 87.8
53 2686592 PRABHJOT KAUR 87.6
54 2686575 NAMRATA 87.4
55 2686598 KULWINDER KAUR 87.4
56 2686712 GURPREET KAUR 87.4
57 2686677 SWATI 86.8
58 2686746 JAGMEET KAUR 86.8
59 2686759 KIRTI INSAN 86.6
60 2686654 RAMANDEEP KAUR 86.4
61 2686696 JANNAT 86.4
62 2686762 ANNU 86.4
63 2686599 ANMOLDEEP 86.2
64 2686619 SIMRAN KAUR 86.2
65 2686657 REENA CHAHAR 86.2
66 2686661 MANU 86.2
67 2686728 MANJU 86.2
68 2686671 JASHANDEEP KAUR 86
69 2686680 MANJU 86
70 2686770 ASMITA 86
71 2686674 AASTHA 85.8
72 2686713 GURJEET KAUR 85.8
73 2686723 ANITA RANI 85.8
74 2686664 PRIYANKA 85.6
75 2686735 DEEPALI 85.6
76 2686755 MUSKAN JINDAL 85.6
77 2686634 ISHA 85.4
78 2686672 ISHIKA GARG 85.4
79 2686588 KANCHAN KUMARI 85.2
80 2686628 MEENAKSHI 85
81 2686607 NEETU 84.8
82 2686767 KHUSHI 84.8
83 2686584 SIMRAN 84.4
84 2686710 ANCHAL KAMBOJ 84.4
85 2686718 KOMAL 84.4
86 2686758 AMARDEEP 84.4
87 2686574 HARPREET KAUR 84.2
88 2686641 SIMRAN 84.2
89 2686757 NAMANDEEP 84.2
90 2686649 ARPITA 84
91 2686730 SHUBHANGI GUPTA 83.8
92 2686766 MANISHA MALIK 83.8
93 2686647 ARZOO 83.6
94 2686580 AASHI JAIN 83.4
95 2686737 SUKSHITA 83.4
96 2686744 KARAMJEET KAUR 83.2
97 2686612 MANLEEN KAUR 82.8
98 2686662 HARPREET KAUR 82.6
99 2686635 ALISHA BAWA 82.4
100 2686651 KHUSHI 82.2
101 2686685 PARUL 82.2
102 2686748 MONIKA 82.2
103 2686616 WILLIAMPREET KAUR 82
104 2686693 MEHAK 82
105 2686653 SHEETAL INSAN 81.8
106 2686701 VANSHIKA BANSAL 81.8
107 2686768 ANAMIKA KUMARI 81.8
108 2686741 ISHALI 81.6
109 2686597 RAJVEER KAUR 81.2
110 2686618 POOJA 81
111 2686623 SIMRAN 81
112 2686626 MUSKAN 81
113 2686606 RIYA RANI 80.8
114 2686610 MEHAKDEEP KAUR 80.6
115 2686669 KANCHAN 80.6
116 2686579 SUBHDHRA 80.4
117 2686604 SUKHPREET KAUR 80.4
118 2686625 CHARU 80.2
119 2686717 MALKEET KAUR 80.2
120 2686585 SALONI INSAN 80
121 2686629 RAMANDEEP KAUR 80
122 2686684 SONIKA DEVI 80
123 2686747 ANAMIKA 80
124 2686727 JYOTI 79.6
125 2686703 BHAWANA SINGHAL 79.4
126 2686733 PARUL 79.4
127 2686586 NAVJOT RANI 79
128 2686769 SONU 79
129 2686638 MANPREET KAUR 78.4
130 2686600 EKNOOR 78.2
131 2686739 UMA YADAV 78.2
132 2686622 DIKSHA 78
133 2686615 LIZA 77.8
134 2686756 HARPREET KAUR 77.8
135 2686742 AMRITPAL KAUR 77.6
136 2686620 AMANAT INSAN 77.4
137 2686640 TAVNEESH KAUR 77.2
138 2686681 KHUSHBOO SHARMA 77.2
139 2686700 NIKITA GARG 77.2
140 2686571 KAJAL 77
141 2686678 TANIA 77
142 2686609 SIMRAN 76.8
143 2686572 POONAM 76.6
144 2686578 ANU 76.4
145 2686590 ARSHDEEP KAUR 76.4
146 2686632 MONIKA 76.4
147 2686630 RITIKA 76.2
148 2686601 AMAN 76
149 2686704 MEENAKSHI 76
150 2686593 KHUSHI 75.8
151 2686722 RAMANDEEP 75.8
152 2686631 ANJU BALA 75.2
153 2686749 URVASHI 75.2
154 2686689 HARMANDEEP KAUR 74.8
155 2686691 SONALI SHARMA 74.8
156 2686636 GURLEEN KAUR 74.2
157 2686694 LOVELEEN 74.2
158 2686729 PARJINDER KAUR 74.2
159 2686596 SRISHTI 74
160 2686721 KOMAL 74
161 2686670 RITIKA 73.8
162 2686711 POOJA 73.8
163 2686605 MUSKAN 73.6
164 2686725 DISHA 73.6
165 2686614 ANMOLPREET KAUR 73.2
166 2686639 KANCHAN NEHRA 73.2
167 2686743 AMANPREET KAUR 73
168 2686692 NIDHI 72.6
169 2686751 MEENU 72.6
170 2686594 PARUL 72.4
171 2686624 TWINKLE KUNDU 72.4
172 2686745 SUKHPREET KAUR 72
173 2686659 VAISHALI 71.8
174 2686709 SIMRAN 71.6
175 2686763 POOJA 71.4
176 2686603 KIRAN BALA 71.2
177 2686573 AVANTIKA 71
178 2686667 KOMAL 71
179 2686761 SUJATA 71
180 2686666 DIYA 70.4
181 2686754 TANIYA 70
182 2686765 JYOTI 69.8
183 2686688 MUSKAN SHARMA 69.6
184 2686699 ARSHPREET KAUR 69.4
185 2686753 AMARJEET KAUR 69.4
186 2686731 AMANPREET KAUR 69.2
187 2686587 SANGAM 69
188 2686715 URMILA 68.8
189 2686716 SHIVANI 68.4
190 2686740 LOVELEEN 68.4
191 2686760 AMANDEEP KAUR 67.8
192 2686702 PRABHJOT KAUR 67.4
193 2686738 AMISHA ASLIA 67.4
194 2686627 ALISHA 67.2
195 2686683 GURNAZ 67
196 2686591 SEERAT ARORA 66.8
197 2686602 AKANKSHA 66.8
198 2686637 PRIYANKA 66
199 2686707 PALAK 65
200 2686736 RAVITA 63.8
201 2686708 SHRUTI RANI 62.6
202 2686682 VILSI 58.8
203 2686732 GANIV TINNA 57

MERITORIOUS OF CLASS 12th, SESSION 2016-17

#Roll NoNamePercentage
12679572AARZOO KHERUWAN98.2
22679580ANSHUL97.4
32679557NISHA SAINI97
42679575ANCHAL RAJ97
52679590KRITIKA96.8
62679568JYOTI96.6
72679614NAVNEET KAUR96
82679606KOMAL95.8
92679633SAIM95.8
102679626JASHANJOT KAUR95.6
112679496AARZOO95.4
122679555VIJETA95.4
132679563DILJOT KAUR95.4
142679589ARSHDEEP95
152679593NISHA VERMA94.8
162679611RASHU GARG94.6
172679620SMILE GANDHI94.4
182679612POOJA RANI94.2
192679523SIMRANPREET94
202679538NEENA RANI94
212679586JASMINE94
222679604ARSHDEEP KAUR94
232679547ARZOO KAMBOJ93.8
242679625PRITPAL KAUR93.8
252679617EKTA INSAN93.6
262679619RIDHI93.6
272679494ASHMITA ARORA93.2
282679514AKRITI93.2
292679520SIMRAN93.2
302679529SUNAINA93.2
312679605JAI SHRI93.2
322679566MANISHA93
332679599RAKHI92.8
342679610REENA RANI92.6
352679621NEERAJ KAMBOJ92.6
362679558GARIMA92.4
372679592KOMALPREET KAUR92.2
382679615GURPUNEET KAUR92.2
392679579SONIA91.8
402679498KAMALPREET KAUR91.6
412679503HEENA MITTAL91.2
422679549VANSHIKA91.2
432679548JASMEEN KAUR90.8
442679565MONIKA RANI90.6
452679570DILSHAN KAUR90.2
462679596GURPREET KAUR90.2
472679616NIKITA90.2
482679618BHAWNA90.2
492679507KHUSHBOO89.8
502679567VIJAY LAXMI .88.4
512679573KIRTI BANSAL88.2
522679631RABIA88
532679513DIVYANSHI JINDAL87
542679609ALKA RANI87
552679624CHARANJEET KAUR86.4
562679628SUKHBHEJ KAUR86.4
572679541RANI DEVI86
582679587PRIYANKA86
592679505ANSHU85.8
602679504ANAMIKA85.4
612679539NEHA85.4
622679591UPMA85.4
632679595AMAN85.4
642679574MANDEEP KAUR85.2
652679629SANJOLI GOYAL85
662679648HARMANDEEP SHARMA85
672679623PREETI84.8
682679607SHWETA84.6
692679645MUSKAAN84.6
702679655UMANG SINGLA84.4
712679546ARCHNA84.2
722679569SHUKRANI84
732679603GURVINDER KAUR83.8
742679634SIMRANJEET KAUR83.6
752679622MITTALI GUPTA83.4
762679543SNEHA83.2
772679550VANI83.2
782679601GAGANPREET KAUR83.2
792679521POONAM83
802679556GARIMA83
812679582TAMANNA83
822679495MUSKAN82.2
832679533JITANDER KANG82.2
842679613NISHU KUMARI82.2
852679515MUSKAN SACHDEVA82
862679528KOMALDEEP KAUR81.6
872679647POONAM RANI81.6
882679509MANPREET KAUR81.2
892679537ANUPAM RAJ81.2
902679511SHEETAL PASRICHA81
912679577HEENA81
922679583KALASHDEEP KAUR81
932679608URMILA DEVI81
942679642KANIKA INSAN81
952679519KASAM80.8
962679561ANJALI80.6
972679594KAMALJEET KAUR80.4
982679632MUSKAN80.2
992679531ANAMIKA SHARMA80
1002679639GURVARINDER KAUR80

MERITORIOUS OF CLASS 12th, SESSION 2015-16

S.N ROLL NOCANDIDATE NAME%age
12674943SUKHDEEP KAUR97
22674918RIYA96
32674995KUSHALDEEP96
42674922MAMTA CHOYAL95.8
52674905GURJOT95.4
62674912BHAWNA SONI95.2
72675008POONAM RANI95
82674904ARZOO94.4
92674907MONIKA ARORA94.4
102674963HITESHI KHATTER94.4
112674941NIDHI94
122674953SAWEEN94
132674996KRITIKA94
142674902NEELAM RANI93.8
152674954ANSHUL KAMBOJ93.8
162674974RAVNEET KAUR BUTTAR93.8
172675002PARUL93.6
182674804LOVEPREET KAUR93.4
192674970SUKHMAN PREET KAUR93.4
202674960ANURADHA93
212674798KAMALPREET92.8
222674983PAYAL VINAYAK92.6
232674927AASHIMA CHUGH92.2
242674980SALONI GODARA92.2
252675014SHAVITA92.2
262674773EKTA92
272674785PRIYANKA92
282674981MANDEEP KAUR92
292674986KALPANA BISHNOI92
302674945MANDEEP KAUR91.8
312675030JYOTI PATTER91.6
322674825SIMRAN90.8
332674956KUMAD90.8
342675020ANUPAMA90.8
352674782KOMAL MALIK90.6
362674958JASLEEN KAUR90.6
372674857DIMPLE SHARMA90.4
382674863NANCY GARG90.4
392674768BHUPINDER KAUR90.2
402674890KOMAL90.2
412674816SUKHPREET KAUR90
422675011SHWETA CHHABRA90
432674959JASHAN89.8
442674847HEENA89.6
452674866GURVINDER KAUR89.6
462675031ANSHIKA89.4
472674796JAGANJOT KAUR89
482674949ISHA RANI DHILLON89
492674957JAGMEET KAUR89
502674858SWEETY88.8
512674942SAHIJPREET KAUR88.8
522674840GURPRIT KOUR88.6
532674856ANKITA88.4
542674889ARASHNEET KAUR88.4
552675033SUSHMA SAREEN88.4
562674864PRIYA RANI88
572674846SIMARJEET KAUR87.8
582674978SAVITA87.6
592674923FERRY DHILLON87.4
602674888TANIA HANDA87
612675016SHIVANI87
622674950RAJDEEP KAUR86.8
632674969JAGROOP KAUR86.8
642674993SONIA86.8
652674781SANJU86.6
662674865SHANU86.4
672674944PRANJAL86.4
682674767NAVNEET86.2
692674849PALAKPREET86.2
702674783SHWETA86
712674795GURPREET86
722674968SANJEET86
732674844BHAWNA SARDANA85.4
742674984SHRUTI85.4
752674828MANDEEP85.2
762674987MANPREET85.2
772674774RASHMI85
782674831SOMI DEVI84.8
792674842PRABHJOT KAUR84.8
802674884ANKITA KUMARI84.8
812674966ANUPINDER KAUR84.8
822675017NAVNEET84.8
832675015SUNAINA RANI84.6
842674803MANPREET KAUR84.4
852675024GARIMA BISHNOI84.2
862675010RENUKA84
872674784PREETI83.8
882674845KAMALDEEP83.8
892674879AMANPREET KAUR83.6
902674791SIMRAN MUNJAL83.4
912674947SAMRITI83.4
922674982RAMANDEEP KAUR83.4
932674898TANYA DHAKA83.2
942674977VIJAY LUXMI83.2
952675009RAMANJOT KAUR83.2
962674940RIYZA83
972674964ISHITA POPLI83
982675029RASHI MIDHA83
992674909ROOHJEET INSAN82.8
1002675013NISHU82.8
1012674775SONALI BISHNOI82.6
1022674965ANSHU82.6
1032674976RAVNEET82.4
1042675007JASPREET SHARMA82.4
1052674810DEEPSHIKHA DELU82.2
1062674891HARSHA82.2
1072674870SUKHPAL KAUR82
1082674906VAISHALI MALIK82
1092674817POONAM81.8
1102674824ANU81.8
1112674952HARMANDEEP KAUR81.6
1122674988PRIYANKA KAMBOJ81.6
1132675025HARMEET KAUR81.6
1142674861JYOTI81.2
1152675019KOMAL RANI81.2
1162674780KANUPRIYA81
1172674805GAGANDEEP KAUR81
1182674895PRIYA RANI81
1192674835SNEHA80.8
1202674997PRIYA INSAAN80.8
1212674794HASHAN PREET KAUR80.6
1222674929SUKHAMAN PREET KAUR80.6
1232674860PRIYA KHURANA80.4
1242674908SUKHWINDER KAUR80.4
1252674985CHETNA SHEORAN80.4
1262674812CHARANJEET KAUR80
1272674819PRACHI80
1282674843SHIVANI80
1292674872ANU80
1302674897KIRANPREET KAUR80
1312674948ANULATA80
1322674903SHIVANI79.8
1332674951NANCY CHOUDHARY79.8
1342674994ANAMIKA79.8
1352675005VANSHITA GOYAL79.8
1362675032EKTA JHORAR79.8
1372674932SHIVANSHI79.6
1382674999RAMANJIT KAUR79.4
1392674776GAREEMA79.2
1402674855KARAMJEET KAUR79.2
1412674921GAGANPREET KAUR79.2
1422674935KANIKA79.2
1432674770SARISHTY79
1442674989PARTIKSHA79
1452674830NISHA78.6
1462674833EKTA78.6
1472674887PALAK MIDDHA78.6
1482674871KAVITA78.2
1492674917DIVYA78.2
1502674955ARSH BAJWA78.2
1512675028RENU78.2
1522674853SHIKHA PUNIYANI77.8
1532674915SONAM NAGPAL77.8
1542674967VIPANDEEP KAUR77.8
1552674914KAJAL77.6
1562674934KHUSHPREET KAUR77.6
1572674937ISHU77.6
1582674979ANUPMA77.6
1592674933SEEMA DEVI77.4
1602674837PUSHPA77.2
1612674822HARMANDEEP KAUR SANDHU77
1622674946PRIYA77
1632674801SHWETA76.8
1642674814KIRANPAL KAUR76.8
1652675004SRISHTI DHANKAR76.8
1662675018KIRAN RANI76.8
1672674859MUSKAN76.4
1682674961MANSHINDERJEET KAUR76.4
1692674827NAVPREET KAUR76.2
1702674899PRERNA SHARMA75.8
1712674809DAMAN PREET KAUR75.6
1722674838PREETI75.6
1732674896POOJA PATTER75.6
1742674823MANJU75
1752674813MUSKAN74.8
1762674972JASPREET KAUR74.8
1772674973GURWINDER KAUR74.8
1782674811MANVI CHOUDHARY74.2
1792674931RAVLEEN KAUR74.2
1802674971TAMANNA74
1812674869SUKHDEEP KAUR73.8
1822674886PALKU RANI73.6
1832674877MANISHA73.4
1842675012KANCHAN73.4
1852675034KHUSHPREET73.2
1862674826PAWANPREET KAUR73
1872674880REMANSHU MEHTA73
1882674885NANCY INSAN73
1892674876NAFISA72.8
1902674779RITIKA YADAV72.6
1912674900MAMTA72.6
1922674928RITU72.4
1932674836HARMANDEEP KAUR72
1942674873AARTI THAREJA72
1952674882NANCY CHHABRA72
1962675022GURKAMALPREET KAUR72
1972674875NEELAM71.6
1982674916KAJAL71.6
1992674894PALAK TANEJA71.2
2002674990GAURI PATHANIA71
2012674920HEENA GOYAL70.8
2022674992KANCHAN JANDU70.6
2032674778NEERU BALA70.2
2042674787AMANJOT KAUR70.2
2052674998KAJAL INSAN69.8
2062674991PRIYANKA69.6
2072675021SIMRAN ARORA69.6
2082674893MONIKA JINDAL69.4
2092674926RIYA ARORA69.2
2102675000GAGANDEEP KAUR69.2
2112674936NAINA68.6
2122674786AMBIKA68.4
2132674911DILPREET INSAN68.2
2142674802SIMRAN BHATI68
2152674792JASPREET KAUR67.8
2162674820SANJU67.8
2172674881AYUSHI AGGARWAL67.8
2182674807GURWINDER KAUR67.6
2192675026SIMRANDEEP67.6
2202674832RINKU67.4
2212674878EKTA67.4
2222674839SUKHPREET KAUR67.2
2232674815SAMI67
2242674874SAPNA66.8
2252674939NISHU66.4
2262674808REENA RANI66.2
2272674867BHAWANA CHAWLA66
2282674769SANGEETA65.6
2292674852MINAKSHI65.4
2302674910MEHAK INSAN65.4
2312675003ANKITA65
2322674841HIMANSHI64.8
2332674797SONIA RANI64.4
2342674818PARUL64.4
2352674892ALISHA MASSOUN64.4
2362674848PAYAL64.2
2372674806SUMEET SHARMA64
2382675023HARLEEN GILL64
2392674771MANISHA63.4
2402674975KIRAN PAL63.4
2412674924NITIKA GOYAL62.8
2422674919HARSHDEEP KAUR60.8
2432674930KAMYA60.8
2442674862DEEPA60.6
2452674789PARBHJOT KAUR60.4
2462674790MONIKA60.4
2472674834SONIA60.4
2482674777HARMAN KAUR60
2492674883ARSH PREET59.6
2502674772SHIVANI59.4
2512674829ANITA59
2522674962NEHA58.4
2532674938ANNU KUMARI58
2542674901KOMAL57.8
2552674913SIMRAN GANDHI57.2
2562674821SHAINA56.2
2572674868GARGI56.2
2582674851SHAFALI55.4
2592675001VANDANA55.2
2602674799SWATI INSAN54.6
2612674925MOHIT KAUR53.6
2622675006DIVYA51.2
2632674793KOMAL PREET50.2
2642675027BINDU49.8
2652674854GURPREETI47.8
2662674850JASDEEP47.4
2672674788RASHIM29.6
2682674800KHUSHBOO INSAN0

MERITORIOUS OF CLASS 12th, SESSION 2014-15

S.NROLL NOCANDIDATE NAME%age
12669379JASLEEN96.4
22669216SANTOSH94.8
32669209KOMAL94.6
42669374RAJNI94
52669328ANMOL SHARL93.6
62669284MUSKAN93.6
72669217SIMRAN93.4
82669256RAJNI93.2
92669419ANAMIKA93
102669219MEHAK GARG93
112669386KIRAN92.8
122669301LOVEPREET ARORA92.8
132669240MUSKAN GOYAL92.8
142669223ALISHA MAKKAR92.4
152669390RIYA92.2
162669221RIYA KALRA92.2
172669203MEENA92.2
182669399SUJATA91.8
192669325ANCHAL ANAND91.8
202669304MAHAK GARG91.8
212669279MONIKA GOYAL91.8
222669393JASPREET KAUR91.4
232669302KANCHAN GARG91.4
242669298TISHALI91.4
252669264POOJA91.4
262669222SURAJ91.4
272669391ANCHAL RASSEWAT91.2
282669257KHUSHPREET91.2
292669349MONIKA90.2
302669344NAVROOP KAUR90.2
312669297PRIYANKA POONIA90.2
322669306AANCHAL VERMA90
332669308VEERPAL89.8
342669329NEHA89.6
352669314RUMAN89.6
362669411NECHALPREET KAUR89.4
372669366SHWETA SONI89.4
382669327RUPALI89.4
392669282NAVJOT DHILLON89.4
402669335HARSHPREET CHEEMA89.2
412669334GITANJALI89.2
422669299NAVDEEP89.2
432669320MEENAKSHI89
442669397PRIYANKA88.8
452669307KAVYA88.8
462669265BHAWNA88.8
472669424POONAM RANI88.6
482669342SHWETA88.6
492669236HARDEEP KAUR88.6
502669199JASMINE88.6
512669337NAVJOT KAUR88.4
522669305NAVNEET KAUR88.2
532669428KAJOL88
542669364SIMRANJEET KAUR87.8
552669346PARVEEN KAUR87.8
562669309SHILPA87.8
572669360GAGANDEEP KAUR87.6
582669303AMARJEET87.6
592669300SALONI87.6
602669293CHITRA SONI87.6
612669200OMPREET KAUR87.6
622669326NIDHI87.4
632669355KAVITA87.2
642669407KUSHALDEEP87
652669274MONIKA87
662669365VAISHALY86.8
672669315ANSHU86.8
682669313HARJOT KAUR86.8
692669413MEENAKSHI86.6
702669331DRISHTI MALIK86.4
712669215BHARTI86.4
722669387MINAKSHI86.2
732669340RAJNI86
742669311KULBIR KAUR86
752669361KIRANVEER85.8
762669317SHEENU85.8
772669398AARJU85.6
782669395PRAGYA CHAUHAN85.6
792669206NEHA85.6
802669418JYOTI85.4
812669341JEENIA85.4
822669239RAMANJEET KAUR85.4
832669231TWINKLE85.4
842669372PALVINDER85.2
852669358RAVNEET DHILLON85.2
862669336RAMANDEEP KAUR85.2
872669310SHIKHA SINGH85
882669420KAJAL84.8
892669405RUPALI KASNIA84.8
902669339GURVEEN84.8
912669287SONAL84.2
922669332AMANDEEP SHARMA84
932669401MONIKA83.8
942669258NAINA83.6
952669388HARPREET KAUR83.2
962669323SIMRAN KAMBOJ83.2
972669353AMANDEEP83
982669278KAMAKSHI83
992669394NAVDEEP82.6
1002669396VARSHA82.4
1012669381MEGHA82.2
1022669400RATINDER KAUR81.8
1032669237SIMRAN81.8
1042669367PINKI CHAHAL81.4
1052669267MANJOT81.4
1062669226KAJAL81.4
1072669294SHABNAM BAJAJ81
1082669227KIRANPREET KAUR81
1092669416HARPREET80.8
1102669322PREET80.8
1112669281AKANKSHA80.6
1122669230LAKSHITA80.6
1132669378SHEFFY80.4
1142669276PINKI80.4
1152669238RACHNA80.4
1162669207KASHISH80.4
1172669212VAISHALI80.2
1182669208YASMINE80.2
1192669242AARTI80
1202669205PAYAL80
1212669201JYOTI80
1222669363GURPREET79.8
1232669290PREETI79.8
1242669414NANCY79.6
1252669359SANJEEV KUMARI79.6
1262669272SUKHJEET79.6
1272669375SAKSHI MAKKAR79.2
1282669333PRIYA RATHORE79.2
1292669213DEEPA79
1302669410MANJEET78.6
1312669403HAPPY78.6
1322669426POOJA RANI78.4
1332669362SANDEEP78.4
1342669316SWEETY78.2
1352669402SEEMA78
1362669376MUSKAN78
1372669380SHRADHA77.8
1382669214JYOTI CHAUHAN77.8
1392669422SARBJEET KAUR77.6
1402669389DIMPLE77.6
1412669343RINKI77.6
1422669289JASPREET KAUR77.6
1432669318MANDEEP KAUR77.4
1442669392CHAHAT77.2
1452669312NEHA SAINI77
1462669295SHALU77
1472669211PREKSHA77
1482669425USHA76.8
1492669351MONIKA76.4
1502669271NAVJOT76.4
1512669263RAMANPREET76.4
1522669246MEENAKSHI GARG76.4
1532669319MAMTA RANI76.2
1542669345MANISHA LAMBA75.8
1552669268GAGANDEEP75.8
1562669417MAMTA75.6
1572669288HEMLATA75.6
1582669373SIMRAN75.4
1592669370ANIL75.4
1602669415MILANPREET75.2
1612669404KARISHMA75
1622669245NIDHI SINGLA75
1632669261RUPA74.4
1642669260BINDER KAUR74.4
1652669296SANDHYA74.2
1662669283NANCY KATARIA74.2
1672669371SONAM74
1682669224MONIKA RANI74
1692669202PRIYANKA73.8
1702669377KIRAN73.6
1712669347BHAWNA RATHORE73.4
1722669235MONIKA73.4
1732669269SIMRAN SETHI73.2
1742669321SUMIDHA73
1752669233PRINCI BANSAL72.8
1762669218KAJAL ARORA72.8
1772669255MANINDER72.6
1782669243ANITA RANI72.6
1792669382PAYAL72.4
1802669234LOVIKA AHUJA72.4
1812669384RAJNI72.2
1822669338MUKITA72.2
1832669330KOMAL SHARMA72.2
1842669408SONALI71.8
1852669324BHARTI71.8
1862669280PARAMJEET KAUR71.8
1872669423AARCHI71
1882669291APARNA71
1892669250DIVYA70.8
1902669356RAVITA70.4
1912669421SIMRAN KALRA70.2
1922669266SHALLU69.8
1932669273YISHU69.6
1942669259SHIVANI69.6
1952669220DIKSHA JINDAL69.2
1962669354TANVI68.8
1972669270HARITA68.8
1982669228VINITA68.4
1992669225PRAGATI68.2
2002669352SALONI67.8
2012669232POOJA67.8
2022669229SHEENAM67.8
2032669251MAHAK67.2
2042669348BHAVYA67
2052669254SANGEETA67
2062669285RIVA KHURMI66.6
2072669241RITU66.6
2082669385PRIYANKA66.4
2092669369MAMTA66.2
2102669249DIVYA MANOCHA66.2
2112669383SANDEEP66
2122669368POONAM66
2132669406NIHAKSHI SINGLA63.8
2142669253KAMALJEET KAUR63.8
2152669357POOJA BENIWAL63.4
2162669350SAMIKSHA63
2172669204DEEPANSHI KARGWAL62
2182669210BHARTI61.4
2192669286KARANDEEP KAUR60.4
2202669247VANIKA NARANG60.2
2212669252SONIA58.4
2222669262SUCHETNA58
2232669292APURVA57.2
2242669244AARTI56
2252669409GURPREET54.4
2262669248ANU RANI52.8
2272669412KRITIKA51.8
2282669275KIRANDEEP47.8

MERITORIOUS OF CLASS 12th, SESSION 2013-14

Sr. No. Name Adm No. %age
1 Balkisha(NM) 10137 96.2
2 Avneet Kaur(M) 3001 96
3 Mehak Rani(M) 9993 96
4 Khushboo(NM) 6865 95.6
5 Kamalpreet(NM) 2989 94.8
6 Mehak(Com.) 6294 94.6
7 Ishita (NM) 5069 94.6
8 Raveena Kaur (M) 3057 94.4
9 Vipula(NM) 6834 94
10 Shivani(Arts) 7869 93.8
11 Sakshi(M) 10089 93.8
12 Muskan Rani(Com.) 10317 93.2
13 Pooja(NM) 8525 93.2
14 Mahima Bansal(Com) 10268 92.6
15 Karamjeet Kaur(M) 10419 92.6
16 Monika Verma(M) 10300 92.4
17 Himanshi (NM) 10116 92.4
18 Aarzo (NM) 8592 92
19 Priyanka(Com) 8625 91.8
20 Nancy Chawla (NM) 2998 91.8
21 Chandni Rani (Com) 10050 91.6
22 Rupal(Arts) 2974 91.6
23 Satveer Kaur(Com.) 7806 91.4
24 Riya(Com.) 8712 91.2
25 Tania Kathpal(Com) 10000 91.2
26 Simranjot Kaur(Arts) 3933 91.2
27 Archana(M) 10416 91.2
28 Smesta(NM) 4413 91.2
29 Manisha(M) 10201 91
30 Amandeep Kaur(Arts) 10263 90.8
31 pooja Mehta(NM) 3003 90.8
32 Navjeet Kaur(Com.) 3011 90.4
33 Simran Mehta(Com) 10225 90.4
34 Anchal Beniwal (NM) 10304 90.4
35 HeenaBeniwal(M) 7521 89.8
36 Japneet Gill (NM) 3014 89.8
37 Harmanpreet Kaur(Com) 8566 89.4
38 Kiran Bala(Arts) 9999 89.2
39 Gurwinder Kaur (NM) 10418 89
40 Twinkle(NM) 6868 89
41 Navpreet Kaur(Com) 9972 88.8
42 Richa(M) 10297 88.8
43 Ramneek Sandhu (Arts) 3080 88.4
44 Tania(Com) 5575 88
45 Sarin Kamboj(M) 4494 88
46 Vaishali(Com) 6130 87.8
47 Anju(Com) 5599 87.6
48 Seema Rani(Arts) 3049 87.6
49 Jasmeen (Com) 9182 87.2
50 Gagandeep Kaur (Arts) 10003 87
51 Promila(M) 8892 86.4
52 Arushi Makkar (M) 10313 86.4
53 Kishpreet Kaur(NM) 10238 86.4
54 Ravinder Preet(Com) 2985 86.2
55 Alka Ranmi(M) 3983 85.8
56 Jyoti Goyal (M) 10216 85.8
57 Sukhveer Kaur(NM) 9967 85.8
58 Deepinder Kaur (Com) 10324 85.6
59 Pawanpreet Kaur (Arts ) 9963 85.6
60 Mandeep Rani(M) 5884 85.2
61 Renu (Com) 8531 85
62 Simran( Com) 7803 84.6
63 Dimple(Arts) 10290 84.6
64 Komal(Arts) 10301 84.6
65 Parneet Kaur (M) 8587 84.6
66 Priyanka(NM) 7468 84.6
67 Sunidhi(NM) 10251 84.6
68 Kamalpreet Kaur (NM) 7435 84.4
69 Nandini(M) 10698 84.4
70 Jashandeep(Com) 2975 84
71 Kulwinder (Arts) 10446 84
72 Priyanka(Com) 8983 83.6
73 Nancy (M) 2995 83.6
74 Kiran(Com) 10156 83.4
75 Jashandeep(Com) 3400 83.2
76 Rishu (NM) 2992 83.2
77 Nancy Arora(NM) 10329 83.2
78 Ravneet Kaur (Arts) 8510 83
79 Mehak (Arts) 7909 83
80 Mandeep (Arts) 8714 82.8
81 Rekha Rajput (M) 10397 82.8
82 Arshdeep(Arts) 6886 82.8
83 Manoti(Com) 8926 82.6
84 Simran Kamboj(NM) 7771 82.6
85 Sweety (NM) 10398 82.4
86 Ekta Bajaj(Com) 7288 82.2
87 Gagandeep Kaur (Arts) 6924 82.2
88 Parminder Kaur (NM) 10444 82.2
89 Pawandeep(Com) 5889 82
90 Ritu (Arts) 8113 82
91 Sukhdeep Kaur (NM) 2968 82
92 Deepika(M) 5316 81.6
93 Amandeep Kaur (M) 8702 81.6
94 Pallavi(NM) 3345 81.6
95 Lajdeep (NM) 2978 81.6
96 Jashandeep (NM) 8852 81.6
97 Preeti (Com) 3414 81.4
98 Sarita(Com) 8629 81.4
99 Meenu (NM) 3056 81.4
100 Navjot (Com) 3268 81.2
101 Riddhi Jain(Com) 7816 81.2
102 Gurjeet (Arts) 3857 81.2
103 Ritu (Com) 8483 81
104 Manpreet Kaur (M) 10155 81
105 Rubal Sharma( NM) 10240 81
106 Yashika(Com) 10172 80.8
107 Sheetal(Arts) 6891 80.8
108 Parul Bansal (Com) 2994 80.6
109 Anju(Arts) 7027 80.6
110 Kajal Rani( NM) 10378 80.4
111 Varsha(Arts) 5861 80.2
112 Sunita (Arts) 8716 80

MERITORIOUS OF CLASS 12th, SESSION 2011-12

Sr. No.Admission No.NameFather's Name Percentage {%}
19054SHRUTI GARGPAWAN KUMAR96.2
29126ANSHIKA SHARMARATANLAL96
34699GULMOHARDHARAMPAL95
45169SHAINA NARESH POPLI94.8
59030EKTA KAMBOJHANSRAJ94.6
66503SHILPAASHOK KUMAR94
7 MANJOT KAURGURDEEP SINGH94
8 ALISHALILA KRISHAN93.6
9 TASVEER KAURIKBBAL SINGH93
108908HARPAWAN KAURRAVINDER PAL93
117546SUKHJEET KAURKUNDAN LAL NARULA92.8
129216MEGHA JAISWALMADAN JAISWAL92.6
133773SHIKHARAJESH JYANI92.6
14 INDERJOT KAURGURSHARN SINGH92.4
15 SUMANAMICHAND92.4
168882PRIYANKASUSHIL KUMAR92.4
17 KIRANJOTHAKAM CHAND92.4
187715NIDHIRAVINDER BABBAL92.2
19 RISHAMPREET KAURBALDEV SINGH92
208664SHAFALIRAJESH KUMAR91.8
219001JASHANPREET KAURKAUR SINGH91.8
226889MANJEETMAHINDER SINGH91.6
238795SONAMSURESH KUMAR91.4
249042YADWINDER KAURCHAMKAUR SINGH91.4
256560JYOTISURAJMAL91.2
268780KOMALGURNAM SINGH91.2
278988MADHU GARGPOONAM CHAND91.2
28 GARIMA CHOPRAPAWAN CHOPRA91.2
298727SONIA DHILLONGURMEET SINGH91.2
30 SANJUBHAWAN DAS91
317417MEENUKARAMVEER91
32 MANDEEP KAURGURTEJ SINGH90.8
338829AMRITPAL KAURSURJEET SINGH90.6
345729UTSAV VERMARAJU VERMA90.6
357397HARMANPREET KAURCHAMKAUR SINGH90.6
366891MUSKANSATINDER KHURANA90.4
37 RAMNEET KAURAMARJEET SINGH90.4
383981ROOPSALONYJAGDISH KUMAR90.2
398661MUSKAN JINDALANISH JINDAL90.2
408673RAMANDEEP KAURHARDEV SINGH90.2
411959SUSHMITABALDEV RAJ90
427549ANMOLPREET KAURRAWAL SINGH90
439116SUNIL KUMARISATPAL SINGH90
44 VAISHALIRAM PRAKASH89.8
45 SHARANDEEP KAURPRAKASH89.8
46 PINKUMAHABIR PRASAD89.6
479145RANJEET KAURBALBIR SINGH89
488807VEERPAL KAURAVTAR SINGH88.8
49 RAMANDEEP KAUR 88.6
50905ASHA RANISURENDER SINGH88.2
515496RATANDEEP KAURRAJENDER SINGH88.2
52 RAMANDEEP KAURGURJANT SINGH88
53 VANDANA CHAHALSHAMSHER SINGH87.8
549105NEELAM RANINARINDER SINGH87.8
559191SARITA RANIJOT RAM87.8
567398POONAMJAI PRAKASH87.6
576330SUNITABHARAT SINGH87.6
589187RAMANDEEP KAURCHANDI RAM87.6
599019GURPREET KAURPARSHOTAM87.4
603839RAMANDEEP KAURBALWINDER SINGH87.4
61 PARNEET KAURSHAMINDER SINGH8.7
625791AKANKSHARATTAN SINGH87.2
63 AKANKSHA 87.2
64 MANISHA DEVIMEVA SINGH87.2
657802KIRANDEEPBALWINDER SINGH87.2
66 RAKSHANDAHARISH CHANDER87
679193CHINU GOYALPARSHOTAM87
68 SHIKHA MALIKWAZIR SINGH87
699207KUSAM RANISURAJ MAL86.6
701664DALJEETINDEERJEET SINGH86.6
71 ANMOLDEEPYADWINDER86.6
727973SONIA MALIKASHOK KUMAR86.6
735740SONIASHIV DAYAL86.4
74 SHEENAM RANIRAMSARAN86.4
753778KOMALDEEPSURINDER PAL86.4
764014NISHU 86.2
777630SNEHACHANDER PRAKASH86.2
788736NAVPREEET KAURGIAN SINGH86.2
798921NEHAPARVEEN KUMAR86
80 JASHANPREET KAURSUKHWINDER86
81 USHASURAJ MAL85.8
822101PRIYANKA BISHNOIPREM KUMAR85.6
838857MONIARAM NIWAS85.6
849046JASPREET KAURMALKIT SINGH85.4
858633GURPREET KAURDARSHAN SINGH85.4
86 REKHA RAJ KUMAR85.4
877401GAGANDEEP KAURSWANJEET85.4
888943KALPANAGHAN SHAYM85
89 ANUOM PRAKASH85
905601VANITABHUPINDER SINGH85
91 NARINDER PAL KAURNAMDEV SINGH85
92 RITURANDHIR SINGH85
934405ANCHALHARISH CHANDER84.8
948798HARJEET KAURMUKHTYAR84.6
953065ARTIVED PRAKASH84.6
965443KIRANISHWAR DUTT84.6
971955MANNURAJ KUMAR84.6
98 MEENAKSHI KALRAVINOD KUMAR84.6
99 JASPREET KAURJARNAIL SINGH84.6
100 MONIKASUSHIL KUMAR84.4
1017524HARPREET SHARMASUKHWANT RAI84.4
1029060SONY VERMADHARAMENDER84.4
1037126SHALLURAJENDER KUMAR84.2
1042227HEENAMADAN LAL84
1059161KIRAN DUDIRAJA RAM DUDI84
1068667SHOBNASURENDER SINGH84
1073378SHEENAM RANINARENDER KUMAR83.8
108 KUSAM RANI 84.6
1099006GURJEETGOPAL SINGH83.8
1108947URVASHISUNIL KUMAR83.6
1114992PAYAL VERMAPREM KUMAR83.6
1125571SHIVANGISANJAY BAJAJ83.6
1135598MANPREETJOGINDER SINGH83.6
1147601SUNITA RANIDESRAJ83.6
115 SUDESHGURMEJ SINGH83.6
1169125DIKSHA MEHTAPREM CHAND83.6
1178941MONIKA RAORAVINDER83.6
1185677SAPNASURENDER SINGH83.6
119 SUMANDEEP KAURMAJOR SINGH83.4
1208619RIMPI SHARMATILAK RAJ83.2
1218728MANPREETIQBAL SINGH83.2
1228662LALITACHUNNI LAL83.2
1231935RAMANDEEP KAURGURJEET83.2
1247727QUEERIRAKESH KUMAR83
1258924MONIKATEKCHAND83
126 PARAMPREET KAURHAKAM SINGH83
1274512RITUSURESH SINGH82.8
1288990RITU SHARMAMANOHAR LAL82.4
1298777MANISHA DEVIDHARAMPAL82.2
1309110MEENA SATYA NARAYAN82.2
1318607KARANVIR KAURLABH SINGH82.2
1329130NAVJOT KAURBALJINDER SINGH82
1337528MANDEEP SOHAN LAL81.8
134 SALONIPARDEEP PHUTELA81.8
1356921MEENU MIDHAGIRDHARI LAL81.6
1368888NEERAJ KAMBOJOMPRAKASH81.6
1378959MEHULDURGA PRASAD81.6
1388969MEENAKSHI NEHRAKULDEEP SINGH81.6
1399073PRIYANKA ARORADARSHAN SINGH81.4
140 SUSHMA RANIKARAN SINGH81.4
141 SONIASATBIR SINGH81.4
1424502RAMANDEEP KAURGURMEET SINGH81.2
1437798RITUJAGDEV SINGH81.2
1449008PRIYANKA WADHWASANDEEP80.8
1459100DIKSHA RANIRAMESH KUMAR80.8
146 MEGHA CHOUDHARYMAHINDER PAL80.8
147 NAVDEEP KAURKULJEET SINGH80.8
1487015SUKHDEEPHARBHAJAN SINGH80.6
1494210RADHIKARAMESH KUMAR80.6
1507659ANCHALRAJ KUMAR80.4
151 ANJALIKASEVA RAM80.4
152 RITU RANI 80.2
1538809POOJARAJESH KUMAR80.2
1548966NAGMA LALIT DHAMEJJA80.2
1553422SHAWETABULA RAM80.2
156 OMKARDEEPRANJIT SINGH80.2
1578927PAWANDEEP KAURINDERJEET80
1587012RUPINDER RANIJANAK RAJ80
1597642JYOTIISH KUMAR80
1608902PRIYANKABADRI PRASAHD83
1618817RAMANDEEP KAURRESHAM SINGH83

MERITORIOUS OF CLASS 12th, SESSION 2010-11

Total student267 
Total merit 108  
Roll No.NamePercentage(%)
2657704Silvi96.2
26577690sumita bansal95
2657710Minakshi93.6
2657707Sonu93.4
2657693Jyoti khod92.6
2657698Aashna92.6
2657661Jasveen kaur91.6
2657727Seema kumari91.6
2657683Komal91
2657709Jiya wadhwa90.8
2657703Cheshta90.6
2657699Manpreet90.2
2657812Lakhvir sharad90.2
2657652Sanjoli89.8
2657712Jasmeen kaur89.6
2657714Pooja sharma89.6
2657876Vijender kaur89.4
2657696Shveta garg89
2657708Juhi wadhwa89
2657657Yadwinder kaur88.8
2657774Jasveer kaur88.8
2657779Pooja88.6
2657669Beant kaur88.4
2657694Monika88.4
2657713Monika88.4
2657789Palak sethi88.4
2657692Shelly sethi88.2
2657739Divya nagpal87.8
2657660Priti87.4
2657678Jaspreet kaur87.4
2657685Rupinder87.2
2657687Harminder87.2
2657815Amandeep87.2
2657689Parul87
2657816Jyoti 87
2657686Amanpreet86.8
2657691Shivani86.8
2657731Divya86.8
2657679Rajni86.8
2657796Monika86
2657680Pinki85.8
2657791Shaily85.8
2657798Kamaldeep85.8
2657790Sakshi85.6
2657662Navneet85.4
2657671Sukhvinder85.2
2657809Aman85.2
2657740Shivani85
2657797Nitika85
2657807Sukhpreet85
2657702Karuna84.8
2657649Gurvinder84.4
2657684Kiranjut84.4
2657726Dimple84.4
2657786Aakriti84.2
2657858Priyanka84.2
2657782Neha84
2657866Jaspreet84
2657653Manju83.6
2657663Sharanjeet83.6
2657681Basjinder83.6
2657625Shagun83.4
2657633Prabhjot83.2
2657639Sweety83.2
2657715Pinki83.2
2657853Gurpreet83.2
2657860Shweta83.2
2657737Jyoti83
2657771Indu83
2657801Gurpreet83
2657861Ankita83
2657776Queety82.8
2657795Sandip82.8
2657875Saroj82.8
2657695Rishu82.6
2657736Divya82.6
2657780Neeru82.6
2657730Gagandeep82.4
2657758pushpinder82.4
2657721Pooja82
2657793Kusum82
2657817Jasmeen kaur82
2657781Pooja81.8
2657785Parul81.8
2657880Sandeep81.8
2657865Sonia81.4
2657852Harpreet81.2
2657734Sonam81
2657810Manpreet81
2657688Diljot80.8
2657733Veerpal80.8
2657857Pinki80.8
2657879Anjali80.8
2657638Amandeep80.6
2657643Anju bala80.6
2657870Beant kaur80.6
2657711Ankita80.4
2657808Parminder80.4
2657825Sunita rani80.4
2657859Manu80.4
2657706Khushboo80.2
2657732Manisha80.2
2657783Staffi80.2
2657856Rimple80.2
2657646Simarjeet80
2657658Shashi80
2657806Amisha80
2657837Laxmi80

MERITORIOUS OF CLASS 12th, SESSION 2009-10

Total student222  
Total merit70  
90% & above 90%6  
80% & above 80%60  
75% & above 75%52  
60% & above 60%99  
List of Merit Student   
Admission No.Roll No.NamePercentage(%)
38002652187Gazal94.4
74522652125Sandeep kaur93.4
18322652181Mandeep92.8
76402652202Ramandeep kaur91.6
74722652199Navjot kaur90.6
44652652124Neha90
13712652180Shehnaz89.6
55632652194Sonakshi89.6
77382652207Amandeep kaur89.4
76912652205Babita rani87.8
75862652201Arshdeep kaur87.2
44232652279Bhawana87.2
37662652185Priyanka86.4
37452652250Majinder86.4
74622652107Priyanka86.2
20532652122Priyajot85.8
75782652143Reetu rani85.8
76752652204Baby bansal85.8
76722652116Geeta sachdeva85.6
75022652141Harpreet kaur85.4
64762652294Shipra85.4
46392652103Rajpal85.2
39432652189Amninder85.2
53152652193Nidhi85.2
38522652188Mitali85
39802652218Jyoti85
76112652236Manpreet sharma85
76532652115Shivam choudhary84.6
76652652238Supreet kaur84.6
77642652126Manvir sharad83.8
49602652190Monika83.8
49912652191Bhawna83.8
37842652186Manisha83.6
44362652102Priya83.4
75862652200Pallavi83.4
74962652110Gagandeep kaur83.2
52942652192Ashu monga83.2
77172652206Rishu Tomar83.2
18112652274Minakshi83
33642652101Sanjali82.6
18102652273Divya82.6
13782652276Sunanda82.4
76272652172Shepaly singla82
77472652208Saroj81.8
31882652184Amandeep 81.6
59822652196Navdeep81.6
75352652233Bharti rani81.6
77632652270Rajpreet81.6
46222652129Neha81.4
75772652142Shilpi singla81.4
12512652127Rishu 81.2
49832652257Ramanpreet81.2
77412652120Priyanka80.8
68742652106veerpal kaur80.6
57972652161Khushi80.6
70092652231Kanchan rani80.6
44862652255Seema rani80.6
38352652123Anjali80.2
74762652137Harpreet garg80.2
46612652282Anuradha80.2
74642652108Anamika80
75952652112Sunita sharma80
48032652130Sakshi80
49722652131Manpreet sharma80
51402652132Swati80
56612652289Vinod kumari80
62782652163Poonam79.8
20642652099Kanchan79.6
77812652121Renu rani79.6
62592652197Pallavi79.6

MERITORIOUS OF CLASS 12th, SESSION 2008-09

Total student252  
Total merit79  
above 75%50  
above 60%73  
above 50%10  
List of Merit Student   
Admission No.Roll No.NamePercentage(%)
31812647810Kamna Sehra94.6
72952647876Manju bala93.2
72932647875Ashima91.4
47292647863Pooja Soni91.4
70612647818Reeta Mittal91
19682647720Simarjeet90.8
70812647868Mandeep kaur90.6
71182647869Navna singh89.4
50782647816Sheenu89
35172647811Monika89
71882647850Yashika grover88.8
72022647746Anjali Kataria88.6
77872647958Meenakshi88.4
72112647874Raj bala88.4
70252647867Kajal rani88.2
61212647734Sukhjeet bishnoi88
70832647842Ayushi gupta87.6
55922647864Deepika87.2
57432647940Harmandeep87.2
39212647812Priyanka87.2
71772647819Manisha87
44542647727Shamli jain87
20962647859Sarabjeet kaur86.8
73022647783Srishti tomar86.2
34102647959Nupur chaudhri86.2
71812647873Navneet kaur86.2
49342647815Parminder kaur86.2
71072647844Shavneet soni86.2
69602647735Payal85.8
73362647750Parabhjot kaur85.6
72652647853Deepika85.4
44792647814Navdeep kaur85.2
56302647732Nisha sihag85.2
45712647932Gurdeep84.8
54442647898Roshni84.6
70852647739Rajender kaur84.4
56642647817Manisha84.4
15432647858Paramjeet84.4
69742647866Neha rani84.4
40262647725Divyankhi84.2
38462647888Rachna84.2
51642647936Amandeep84.2
50772647729Sujata84
72142647851Anju kumari84
58522647941Diksha rani84
71512647966Priya aggarwal83.8
37532647722Deepshikha83.8
62162647865Kirandeep kaur83.8
7722647820Taranveer kaur83.4
44252647831Amandeep kaur83.4
60962647837Chinki83.2
51582647896Nisha 83.2
44312647962Kanchan83
70692647841Jashandeep kaur83
73032647747Preeti82.8
41542647813Manjeet kaur82.8
73572647857Avneeat kaur82.8
34232647860Sania Kamboj82.8
71582647872Preet mittal82.8
71972647779Kulwinder kaur82.6
71062647843Navneet kaur82.6
71792647849Sarita rani82.6
71642647848Kirti82.4
38042647861Amandeep82
71102647740Saritabhateja81.8
73472647950Priyanka81.8
17742647719Bhanu priya81.4
71622647774Amandeep81.4
73212647877Amrinder kaur81.4
71532647915Rajbir kaur81
72232647781Heena81
71862647777Manisha80.8
40692647830Luky Sharma80.6
73612647952Heena80.6
57162647903Sheenam bajaj80.4
46662647892Sujata80.2
29502647824Yadwinder80
71362647846Reena80

MERITORIOUS OF CLASS 12th, SESSION 2007-08

Total Student280  
Merit70  
Ist division149  
List of Merit Student   
Admission No.Roll No.NamePercentage(%)
31602640796Aarti94%
146026400921Anjali92%
6659264081Rekha90.4
37892640798Qute narang90.1
64102640953Jyoti bala90
16942640794Sareshati89.8
63582640807Isha88.8
66542640966Ritu88.8
39652640925Shailza88.2
30232640795Manisha87.8
49682640929Pooja87.8
65462640959Priya87.6
38162640799Isha87.4
65012640932Bindu87.2
44882640948Bindu86.4
67752640945Rajveer86.4
65412640934Subhveer86.4
64962640847Shailza86.2
67502690941Radha86.2
64622640808Gunjan86.2
64312640931Anshu85.8
64462640823Meenu85.8
2832640793Amritpal85.8
50472641027Sonika85.6
53912640806Komal85.4
65702640809Neelam85.4
66162640936Paramjeet85
65442640935Ramta84.8
67042640944Nancy84.6
46922640803Rachna84.6
64842640825Anjul84.6
42042640926Amandeep84.4
46862640802Shivani84.4
50962640804Pallvi84.4
64212640844Meera84
38792640923Ramandeep83.8
67612640943Enayat83.8
66572640937Jasdeep84
64142640821Vinay83.6
66852640967Jashanpreet83.6
7602641017Simarjeet83.2
64892640846Shanke;y83.2
35182641023Gurmail83
45412640817Sumit83
1392640920Harpreet82.2
67632640971Parul82.8
67442641016Amandeep82.8
63952040820Heena82.4
39632640924Neha82.4
37632640922Rajdeep82.2
65492640960Berkha82.2
67562640942Ramneek82.2
31552640986Nirmal82.2
49792640818Ruchika82
2222640792Alka82
67712640973Payal81.8
67692640831Maninder81.8
64072641003Ria Juneja81.6
67542640970Monika81.2
66602641012Akashdeep81.2
66402640910Simple81
29632640984Simarjeet81
51212640841Saloni80.8
66942640938Monika80.6
47192640949Sujata80.6
66012640963Anjali80.6
64702640845Tavleen80.2
45162640927Ritika80
64762641005Harinder80
65082640957Pushpa80

MERITORIOUS OF CLASS 12th, SESSION 2006-07

List of Merit Student   
Admission No.Roll No.NamePercentage(%)
46882636072Taruna94.2
61222636084Tannu92
61892636085Raminderjeet91.2
48072636073Shikha89.6
57362636079Daljeet kaur88.6
15792636018Gurjaspreet88.6
58542635975Neha88.6
62042636128Ramandeep88.4
57262636078Darshna kumari88.2
58452636081Shama rani87.8
28372636135Harpreet kaur87.8
56632636025Preeti87.6
61062636083Sandeep Kaur87.6
46072636142Pawanpreet87.2
38532636108Meenakshi86.8
57002635973Mamta rani86.4
  Mamta rani86.2
3622636094Kiran bala86.2
22002636102Supreet kaur86.2
65242636165Sharda rani85.8
58462636027Pooja rani85.4
8152635986Jyotsana mehta84.6
56542636024Manju84.6
57232636077Ankush84.6
33762636106Harpreet kaur84.6
57612636151Pinklesh84.4
61952636086Ravneet kaur84.4
48552635971Ritika84.2
45542636141Meenu84.2
57182636149Anju84.2
48622636145Simarjeet kaur84
61392636036Rinku83.8
26322636133Sandeep kaur83.8
60062636157Suman lata83.8
60282636122Pinkdeep kaur83.6
56952636147Preeti83.4
57572636150Monika83.2
  Amandeep 83.2
  Monika ralhi83
  Sarita82.8
  preeti82.8
  Kannupriya82.8
  kulwant82.8
  Madhu82.8
  Archana82.6
  Kiran bala82.6
  kanica82.6
  Bharti82.4
  Gursimranpreet82.4
  Nitesh82.2
  Pooja rani82
  Amandeep 81.8
  Manisha81.8
  Baint kaur81.6
  Bhoomika81.4
  Navneet kaur81.4
  Nancy81.2
  Pooja rani81.2
  Sonam81.2
  Khushboo rani81.2
  Pallavi81.2
  zeenat81
  Sonia80.8
  Manisha80.6
  Ruchi80.4
  Monika80.4
  Kiran deep80.2
  Pooja rani80