Name Father/Husband Name Designation
Er. Abhijeet Bhagat Sh. Shankar Rao Bhagat Chairman
Sh. Gulabu Mal Sh. Ved Prakash Senior Vice Chairman
Smt Ramandeep Kaur Sh. Gurdas Singh Salwara Vice Chairman
Sh Rakesh Kumar Sh Sunder Lal Secretary
Sh Ramesh Kumar Bansal Sh Lachhman Dass Bansal Joint Secretary
Ms. Shobha Gore D/o Maan Singh Gore Cashier
Ms. Poonam Arora D/o Sh Shri Ram Chugh Member
Sh. Yashbir Singh Sh Dharam Pal Singh Member
Sh Chander Shekhar Sh Roshan Lal Member